среда, 27 апреля 2016 г.

Wprawdzie kamienie sztachetki te są z odmiennych epok i powstały w odmienny sposób bywają do siebie bardzo podobne, tak iż nieraz mało wprawnym okiem trudno je rozróżnić.

Aczkolwiek kamienie sztachetki te są z odmiennych epok oraz powstały w odmienny sposób bywają do siebie bliźniaczo podobne, tak że czasami mało biegłym ślipiem z trudem je rozróżnić.

Własną karierę w ogrodzeniach zawdzięczają przyrodniczym barwom, trywialnej obróbce i względnie niskiej odpłatności. Występują w wielu rejonach Polski – piaskowiec najłatwiej wykopać w Górach Świętokrzyskich, Karpatach oraz Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej oraz także w Górach Świętokrzyskich. Ten artykuł ogrodzeniowy pozyskuje się techniką odkrywkową w kamieniołomach, po czym kruszy albo od razu ociosuje, składa na mocnych paletach, oplątuje drucianą siatką a następnie przekazuje do miejsca budowy ogrodzenie z plastykuRawy Mazowieckiej na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek. Stosowany na ogrodzenia piaskowiec to nic innego jak scalony lepiszczem piasek, którego ziarna nie przewyższają 2mm średnicy. Kiedy lepiszczem jest np. krzemionka, nazywamy go krzemionkowym (kwarcyt), jak związki wapnia -wapiennym. Prócz podwaliny zlepiających występują tam także pozostałe domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim zmienia się barwa skał na balaski plastykowe na ogrodzenie i bramę sztachetowa, przybierają one wtedy wielorakie tony czerwieni, brązu a także zieleni. W przyrodzie ułożone są w warstwy o różnej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Z tak wielkich złóż kroi się najogromniejsze bloki, użytkowane dalej np. w rzeźbiarstwie. Uzyskane kamienie wolno także ciąć na sześciany o równych kształtach, wykorzystywane potem w budownictwie (również na ogrodzenia). Można również je porcjować przy asyście specjalistycznych klinów i dłut na małe, nieregularnych konturów kawałeczki. Służą do układania nawierzchni ścieżek i konstrukcji murków ogrodzeniowych.

Na nowoczesne ogrodzenie PCV wykorzystuje się także wapienie - skały aluwialne, powstałe z zebranych na dnie mórz i jezior pozostałości organizmów żywych, najczęściej skorup małż oraz ślimaków.

Przeważnie są bardziej miękkie niż piaskowce, a przez to łatwiejsze w obróbce, lecz dodatkowo mniej trwałe. Wapienie pochodzące z dawnych er geologicznych są twardsze, wolno je nawet polerować zachwalane na ogrodzenie z PCV na ogrodzenie i furtę ze sztachet. Nadają się jednakże po największej części do stosowania wewnątrz, dlatego że poddawane działaniu warunków atmosferycznych prędko matowieją. Wapienie można wykorzystać do konstrukcji murków ogrodzeniowych, na ścieżki i dojazdy, do aranżacji ogrodów skalnych. Na Lubelszczyźnie korzysta się z nich również do budowy domów. Na powierzchnie ścieżek ogrodowych najakuratniej nadają się piaskowce krzemionkowe, bowiem są odporniejsze na szlifowanie niż np. Wapienie.

W zależności od stylu ogrodu oraz naszych upodobań forma kamiennych tafli może być rozmaity – od łamanych, nierównych, aż po pionowo przyciętych prostokątów bądź kwadratów. Murki a także ogrodzenie z WinyluPieszyc na plot i furtkę sztachetowa stawia się z skał przeróżnego zarysu, złożonych na kamiennym lub betonowym fundamencie. Jeśli płot powstaje z kafli o nieproporcjonalnych zarysach, wypada je właściwie zestawiać tzn. tak, ażeby postać każdego następnego integrował się z poprzedzającym. Żeby takie ogrodzenie było stabilne jego grubość powinna równać się 50-70 cm. Większe przerwy w środku można dopełniać zaprawą cementową oraz gruzem. Ogrodzenie Poznań z bloczków kamiennych o skróconych równych bokach muruje się równie jak z cegły bądź pustaków. Piaskowce oraz wapienie możemy wykorzystać też do konstrukcji schodów, kominków ogrodowych i innych elementów tzw. miniaturowej architektury. Piaskowce wykorzystywane do budowy ogrodzenia należą do głazów mało wytrzymałych na działanie elementów atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca oraz ujemnych temperatur w mgnieniu oka niszczeją i nabierają brzydkiego koloru. Bez trudu porastają również mchem a także wodorostami. Można to powstrzymać pokrywając nawierzchnię ogrodzenia Poznań ewentualnie rzeźb specjalnymi impregnatami. Nie próbujmy ścierać brud z nawierzchni ogrodzenia ostrymi urządzeniami np. drucianą szczotką, bo na kamieniu mogą pozostać głębokie rysy. Sprofilowane firmy pucują kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeśli nie mamy możliwości mechanicznego oczyszczania ogrodzenia z piaskowca spróbujmy umyć go wodą z detergentem przy użyciu szczotki ryżowej. Jeżeli jednak potrzebujemy, żeby głazy na ogrodzeniu w mgnieniu oka wyglądały na stare, nie możemy ich niczym zabezpieczać ani czyścić.

Комментариев нет:

Отправить комментарий